บริษัท เอส.บี.เอ็ม. ไดนามิคส์ จำกัด  ตั้งอยู่ .จังหวัดนครราชสีมา  เป็นผู้จัดจำหน่าย อุปกรณ์ ไฟฟ้าควบคุม อุปกรณ์สตาร์ทมอเตอร์ ระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ ปั้ม วาวล์ ปั้มลม ระบบลม เจนเนเรเตอร์ ด้วยทีมงานประสบการณ์กว่า 20 ปี ให้บริการอย่างเอาใจใส่ ใกล้ชิด รวดเร็วแบบมืออาชีพ รับออกแบบให้คำปรึกษาปัญหาด้านระบบไฟฟ้าแรงต่ำ แรงสูง การประหยัดพลังงาน ปัญหาการใช้อุปกรณ์ต่างๆ  สำรวจสถานที่ เก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบ หรือปรับปรุงระบบไฟฟ้าและควบคุมมอเตอร์ โดยออกแบบระบบให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย แนะนำอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน  

 

MECHANICAL

ELECTRICAL

ENGINEERING

Air Compressor MCC-MDB- Panel